I december blev der indregistreret 3.658 nye varebiler, hvilket er en stigning på 29,7 procent i forhold til december 2019. Til gengæld gik både lastbilerne og busserne væsentligt tilbage.

I december blev der indregistreret 3.658 nye varebiler, hvilket er en stigning på 29,7 procent i forhold til december 2019. Til gengæld gik både lastbilerne og busserne væsentligt tilbage. 

Det høje varebilsalg i den forgangne måned tegner godt for det kommende år, men må retfærdigvis også ses i lyset af, at afgifterne på visse varebiler ændres fra og med d. 18. december. Over 80 procent af decembers nye varebiler blev således indregistreret før d. 18. december. Over hele det forgangne år gik varebilsalget 6,0 procent tilbage i forhold til 2019.

Varebilerne har haft et rigtigt pænt 2020 – særligt når nedlukningen i foråret tages med i betragtningen. December var ingen undtagelse, og vi ser lyst på det fremtidige salg nu, hvor der tilmed er faldet ro om afgifterne,” udtaler adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig.

Fra 2015 til 2019 oplevede vi et usædvanligt højt lastbilbilsalg, og det var ventet, at det ikke ville fortsætte på samme niveau i 2020. I 2020 blev der således indregistreret 3.728 nye lastbiler, hvilket er 25,8 procent færre end i 2019. I december alene kom der 239 nye lastbiler ud på de danske veje.

Om lastbilsalget siger Mads Rørvig:
2020 var et meget rolig år for lastbilsalget. Vi kommer ikke udenom, at corona-krisen har dæmpet lastbilsalget yderligere. De seneste måneder har vi dog fulgt sidste års sæsontendens, hvilket er lovende for fremtiden.”

Busserne havde et svært 2020. Salget det forgangne år var næsten halveret i forhold til 2019. Corona-krisens påvirkning af rejsebranchen må regnes som en af de væsentligste årsager til nedgangen.

 

Yderligere oplysninger

Interview og citater: 
– Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
Data, statistik og bilag: 
– PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk

 

Pressefoto

 

Fakta

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

 

Detaljeret information

Se venligst nedenstående.

—–

Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i december finder du her.


Interaktiv grafik

Stigning på knap 30 procent for varebilerne

Ligesom personbilsalget var der også gang i varebilsalget i december måned, og der blev indregistreret hele 3.658 nye varebiler. Det er 29,7 procent flere end i december 2019, hvor der blev solgt 2.821 varebiler. Den forgangne måneds salg blev desuden det højeste på en enkelt måned siden marts 2017. Over 20 procent af decembers aktivitet foregik d. 17. december, som var sidstedagen for indregistrering på de gamle afgifter.

I hele 2020 blev der indregistreret 31.111 nye varebiler, hvilket er en beskeden nedgang på 6,0 procent ift. 2019.

I december var der fremgang til alle vægtklasserne i absolutte termer. Bedst gik det de lette varebiler op til 2.500 kg, som øgede deres markedsandel med 5,4 procentpoint ift. december 2019. Fremgangen skal ses i lyset af, at det primært er visse varebiler under 3.000 kg, der er steget i afgift med de nye regler. Varebilerne mellem 2.501-3.490 kg tabte en markedsandel på beskedne 0,9 procentpoint, imens de tunge varebiler over 3.490 kg gik 4,5 procentpoint tilbage.

Over hele året er der ikke sket de store forskydningerne i varebilsalget mellem vægtklasserne. Andelen af de små varebiler faldt 1,8 procentpoint, imens de mellemtunge og tunge varebiler øgede deres markedsandele med hhv. 0,8 og 1,0 procentpoint.

Roligt år for lastbilerne

I december fik 239 nye lastbiler asfalt under hjulene, hvilket 11,8 procent færre end i december 2019, hvor der blev solgt 271 nye lastbiler. Generelt oplevede vi et lavt lastbilsalg i 2020, hvilket dog var ventet efter meget høje salg de foregående år. I 2020 blev det i alt til 3.728 nye lastbiler – det er 25,8 færre end i 2019. Som det fremgår af grafen, har salget dog fulgt en nogenlunde normal sæsonudvikling.

Det meget høje lastbilsalg midt på 2019 skyldtes indførelsen af nye regler for takografer og det faktum, at allerede producerede biler ikke var omfattet af en overgangsordning endsige kunne modificeres til at opfylde de nye krav. Det høje salg i maj og juni 2019 er altså ikke en del af den normale sæsonudvikling.

I december var der fremgang til de tungeste lastbiler over 24 ton. De tunge lastbiler øgede deres markedsandel med 14,3 procentpoint ift. december 2019. Omvendt gik det for de mellemtunge lastbiler på 16-24 ton, der gik hele 17,1 procentpoint tilbage. Der blev solgt præcist det samme antal lastbiler op til 16 ton som i december 2019, hvilket resulterer i en øget markedsandel på 2,7 procentpoint.

Over hele 2020 var det også de mellemtunge lastbiler, der var hårdest ramt af lastbilernes generelle tilbagegang. De mellemtunge gik således 4,7 procentpoint tilbage, imens de lette og de tunge lastbiler øgede deres markedsandele med hhv. 1,4 og 3,3 procentpoint.

Få nye busser i 2020

I 2020 har vi været vidne til næsten en halvering af bussalget ift. 2019. De forgangne 12 måneder blev der således blev indregistreret 279 busser mod 546 i 2019. Det svarer helt præcist til et fald på 48,9 procent.

Ligesom i november blev der indregistreret 9 nye busser i december svarende til et fald på 73,5 procent ift. december måned i 2019.

Udviklingen i bussalget skal som altid tages med en række forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

 

Oversigt

Vedhæftet findes:
  • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for december 2020
  • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for 2020

 

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

 

Kildeangivelse

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives: De Danske Bilimportører.

 

Yderligere oplysninger

  • Interview og citater: 
    Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
  • Data, statistik og bilag:
    PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk