Dieselkøretøjer fortsatte med at dominere varebilsmarkedet i EU i 2022, hvor de udgjorde 86 procent af registreringerne. I 2021 havde dieselvarebilerne en markedsandel på 90,2 procent, så der har været fremgang til de opladelige varebiler. De opladelige varebiler fordoblede næsten deres markedsandel, fra 3 til 5.3 procent, fra 2021 til 2022.

I 2022 faldt salget af dieselvarebiler med 21,9 procent i EU, hvor registreringerne endte på 1,1 millioner enheder. Samtlige af de 4 største markeder kunne rapportere tilbagegang for året 2022, hvor Frankrig og Spanien begge gik tilbage med 23,5 procent. Italien og Tyskland gik tilbage med hhv. 19,4 og 17 procent.

Der har dog været en fremgang i det absolutte antal af benzindrevne varebiler i EU. I 2022 blev der registreret 64.585 enheder, hvilket er en stigning på 9,2 procent sammenlignet med året før. Det bidrager til, at markedsandelen for de benzindrevne varebiler er steget, således de nu står for 5 procent af markedet. Ud af de fire hovedmarkeder, var det kun Tyskland der oplevede en tilbagegang i forhold til de benzindrevne varebiler på 4,8 procent. Italien og Spanien oplevede markante fremgange med tocifret vækst på hhv. 57,1 og 25 procent. Det samme kunne ikke siges om Frankrig, der havde en mindre fremgang på 6 procent.

Varebilerne har været efter personbilerne i elektrificeringen, men inden for de kommende år kommer vi til at se et ryk med markant vækst i andelen af opladelige varebiler. Vejtransporten er central del af distributionen af varer i EU, så det er selvfølgelig rigtig positivt, at der også sker en udvikling i den grønne omstilling af varebilerne,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Køretøjer med nye drivmidler

I løbet af 2022 steg antallet af opladelige køretøjer med 42,5 procent, hvilket fik markedsandelen til at gå fra 3 procent til 5,3 procent. Alle de fire største markeder oplevede tocifret vækst, hvor Spanien præsterede den højeste vækst på 57,3 procent. Derefter fulgte Tyskland (41,3 procent), Frankrig (33,0 procent) og Italien (20,5 procent).

Varebiler med hybrid vækstede også i løbet af året 2022. Registreringerne steg i løbet af året med 23,9 procent, og udgør dermed en andel på 2,5 procent af markedet for varebiler. Italien er det største marked i EU når det angår hybrid-varebiler. Italien stod alene for 54 procent af registreringerne, mens Italien samtidig også kunne præstere den største vækst i EU på 43,0 procent. Italien er efterfulgt af fremgange I Frankrig (13,3 procent) og Tyskland (3,1 procent). Spanien kunne dog rapportere om et mindre fald på 0,8 procent.

Der har været tilbagegang i salget af salget af varebiler med alternativt brændsel på 28,7 procent. I EU blev der i 2022 registreret 15.221 enheder, hvilket udgør en markedsandel på 1,2%.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Kildeangivelse

Tekst bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk, ACEA