Nyheder / Politik 21. juni 2023

Vi har brug for bedre prognoser for elbilernes indtog

image description

Hverken Energistyrelsen eller Klimarådet stiller troværdige prognoser for udviklingen i antallet af elbiler til rådighed for markedet og politikerne, mener FDM, DI, Rådet for Grøn Omstilling og De Danske Bilimportører, der efterlyser bedre fremskrivninger, der tager højde for fremtidige afgiftsstigninger.

AF STINA GLAVIND, ADM. DIREKTØR I FDM
MADS RØRVIG. ADM DIREKTØR, DE DANSKE BILIMPROTØRER
THOMAS MØLLER SØRENSEN, BRANCHEDIREKTØR, BILBRANCHEN (DI)
JEPPE JUUL, SENIORRÅDGIVER, RÅDET FOR GRØN OMSTILLING

BRAGT I ALTINGET TRANSPORT 22/6 2023

Personbilerne står for cirka 20 procent af Danmarks CO2-udledning, og der er derfor et stort potentiale, hvis bilmarkedet stimuleres til at få danskere til at skifte deres personbil til en elbil.

Dog står elbilerne overfor markante afgiftsstigninger fra 2026 frem mod 2030, hvilket vil sætte en stopper for den positive udvikling, vi ser i øjeblikket.

Afgiftsstigningerne blev vedtaget i 2020, da man med udgangspunkt i Eldrup-kommissionens anbefalinger troede, at prisen på produktionen af elbiler ville falde fra 2026 frem. Naturligvis vil der over tid komme billigere produktion af elbiler, men forsyningsproblemer foranlediget først af covid-19 og siden krigen i Ukraine har væsentligt forsinket udviklingen, der slet ikke er sket i det tempo som forudsat i lovgivningen.

Historien viser, at danskerne er ekstremt følsomme overfor afgiftsændringer, ligesom bilkøberne i vores nabolande. I Sverige faldt elbilsalget med 19 procent, da man i år fjernede tilskud til køb af elbiler. Vi forventer derfor en markant ændring af danskernes købeadfærd fra 2026, når fossile biler vil blive mere attraktive.

Overser afgiftsstigning

Energistyrelsen laver sin fremskrivning med ”frozen policy” som udgangspunkt. Problemet er imidlertid, at fremskrivningen ikke reflekterer den udvikling, der allerede er sket siden politikken blev fastlagt.

Det gælder på den ene side, at udgangspunktet er for lavt, da salget af elbiler faktisk har været bedre end antaget i beregningen, men omvendt er fremskrivningen lineær og tager tydeligvis ikke højde for ovennævnte højere salgspriser på elbiler og effekten af de markante afgiftsforhøjelser fra 2026.

Energistyrelsens fremskrivning er derfor ejendommelig ved, at man ser en lineær opadgående kurve, som, vi vurderer, er misvisende. Med en ligeledes meget forsimplet metode, men i omvendt rækkefølge vurderer Klimarådet i sin kommentar til fremskrivningen, at man vurderer et højere salg på baggrund af den historiske udvikling af salget.

Et grundigere forsøg 

Heller ikke Klimarådet synes derfor at tage højde for markedsudviklingen, og at den gældende lovning vil gøre elbiler mindre konkurrencedygtige overfor fossile biler fra 2026.

Der forventes at blive solgt godt med elbiler frem mod 2026, hvorefter det risikerer at bremse hårdt, hvis ikke at indfasningen af højere afgifter tilpasses markedssituationen.

De meget forsimplede bud giver beslutningstagerne et forkert billede af, hvilken udfordring omstillingen af personbilerne står overfor.

Det er svært at estimere salget og bestanden af elbiler, og vi har som organisationer naturligvis heller ikke de præcise svar. Men der skal gøres et grundigere forsøg, da både regeringen og Folketinget er afhængige af solide anbefalinger, når det gælder initiativer til at nedbringe Danmarks CO2-udledning.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig
Adm. direktør

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører