De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Historie

Vores arbejde går helt tilbage til begyndelsen af det 20.århundrede, men selve organisationen blev først stiftet blev stiftet i 1940. Indtil foråret 1997 hed vi “Automobil Importørernes Sammenslutning” – men selvom vi har skiftet navn, har vi lige siden begyndelsen haft det samme mål: at tale bilbranchens sag over for politikere, myndigheder, og den danske befolkning. Sammen med dem ønsker vi at skabe de bedste løsninger på fælles udfordringer.

De Danske Bilimportører varetager dermed interesserne for bilbranchen. En branche, der har gennemgået en rivende udvikling gennem årene, men som også i fremtiden står over for ­endnu større forandringer, eksempelvis i forhold til den grønne omstilling og udviklingen af selvkørende biler.

Bilimportørerne og branchen generelt bliver ofte omtalt af politikere og medier. Denne store interesse for vores område har flere årsager:

  • Bilen er et centralt omdrejningspunkt for størstedelen af danskerne. Både for familier, erhvervsdrivende og myndigheder er bilen nemlig et nødvendigt transportmiddel, som sikrer optimal mobilitet i hverdagen.
  • Antallet af personbiler i den danske bilpark er steget støt over de seneste 50 år, og som en naturlig konsekvens heraf har bilen indtaget en større rolle i samfundet. Eksempelvis bestod den danske bilpark i 1963 af 605.486 biler, og i 2020 var antallet ca. 3,1 mio. heraf knap 2,7 mio. personbiler, 376.000 varebiler, 42.000 lastbiler, 8.500 busser samt 11.000 autocampere.
  • Bilejerne leverer stadig flere og flere penge til statsbudgettet på grund af løbende stigninger i bilafgifterne. I 1963 blev indregistreret knap 74.000 nye biler, hvilket gav statskassen ca. 700 mio. kroner i registreringsafgift. Til sammenligning blev der i 2020 indregistreret knap 230.000 nye person- og varebiler, og herfra fik statskassen knap 22 mia. kroner i registreringsafgift.

Derfor har De Danske Bilimportører også i dag en vigtig rolle at spille.