De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi varetager bilbranchens interesser over for politikere, myndigheder og den danske befolkning, mens vi holder samfundet opdateret ved hjælp af relevant data og information.

Historie

De Danske Bilimportører repræsenterer alle nye person-, vare- og lastbiler samt busser som anskaffes i Danmark, indenfor teknologierne el, brint, hybrid, diesel, benzin og gas. Transportbranchen gennemgår en rivende udvikling i disse år og fremtiden byder på ­flere forandringer for biler, last- og varevogne i forbindelse med den grønne omstilling og udviklingen af selvkørende motorkøretøjer.

Vores arbejde går helt tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede, da bilerne gjorde deres indtog i Danmark. Selve organisationen blev stiftet i 1940. Indtil foråret 1997 hed vi “Automobil Importørernes Sammenslutning”, men vores formål har alle dage været det samme:  At tale bilbranchens sag.

Branchen er under hastig forandring i disse år og De Danske Bilimportører leverer både citater, data og information, som medier og politikere bruger flittigt. Den store interesse for vores område har flere årsager:

  • Bilen er et centralt omdrejningspunkt for størstedelen af danskerne. Både for familier, virksomheder og myndigheder er bilen et nødvendigt transportmiddel, som sikrer fleksibilitet i hverdagen.
  • Antallet af personbiler i den danske bilpark er steget gradvist over de seneste 50 år, og som en naturlig konsekvens heraf har bilen indtaget en større rolle i samfundet. Eksempelvis bestod den danske bilpark i 1963 af 605.486 biler. I 2022 var antallet ca. 3,2 mio. , heraf knap 2,8 mio. personbiler, 372.000 varebiler, 43.000 lastbiler og 8.600 busser samt 12.000 autocampere.
  • Bilejerne leverer stadig flere og flere penge til statsbudgettet i takt med at bilafgifterne stiger. I 1963 blev indregistreret knap 74.000 nye biler, hvilket gav statskassen ca. 700 mio. kroner i registreringsafgift. Til sammenligning blev der i 2021 indregistreret knap 217.000 nye person- og varebiler, og herfra fik statskassen knap 18,5 mia. kroner i registreringsafgift.

Grundlæggende har motorkøretøjernes udvikling gennem historien medført vigtige ændringer i det danske samfund, vores industri og økonomi som helhed, og som transportmiddel er biler, vare- og lastvogne essentiel for mange af os i hverdagen. Derfor har De Danske Bilimportører fortsat en vigtig rolle at spille.