Nyt kort viser hvor ladestanderne mangler

Med baggrund fra data fra Danmarks Statistik, kan De Danske Bilimportører nu kortlægge hvor kommunerne bør koncentrere deres udbud for opsætning af ladestandere

Det er afgørende, at bilejere har nem adgang til opladning, hvis vi for alvor skal have elbilerne udbredt i Danmark. Heldigvis bor de fleste danske familier med bil i parcelhus, hvor mange nemt kan sætte sin egen ladestander op i garagen og dermed få fuld fleksibilitet. Dog er der stadig over 730.000 danske familier med bil, der bor i enten etagebolig, rækkehus eller lign, der ikke nødvendigvis har samme mulighed for egen ladeboks. Hvis disse bilejere reelt skal have muligheden for at vælge en elbil næste gang, der skal købes bil, så er det helt afgørende med god mulighed for opladning så tæt på bopælen som muligt – evt. i kombination med mulighed for opladning på arbejdspladsen samt lynladning tæt på.

Landets kommuner fik med AFI-lovens vedtagelse d. 6. april 2022 mulighed for at lave udbud for opsætning af ladestandere. Det er helt afgørende, at disse udbud geografisk placeres bedst muligt, så de giver den største effekt for den grønne omstilling af bilparken. Til brug for dette har De Danske Bilimportører med data fra Danmarks Statistik lavet et interaktivt kort som inspiration til kommunerne til hvor disse udbud først bør fokuseres.

Nyt kort som værktøj til skarpere prioitering

Det interaktive kort på denne side har fokus på at viser de familier med bil, der bor i boligtyper som ikke nødvendigvis har mulighed for egen ladeboks samt har en indkomst i den højere ende. Indkomsten er valgt, da vi af data kan se, at det er disse familier, der i langt overvejende grad anskaffer sig elbiler.

Kortet viser således 100m kvadratnetceller som et heatmap dækkende hele landet, der indeholder en vægtning af antal af familier med bopæl i kvadratnetcellerne ud fra informationer om boligtype, bilejerskab og indkomst. Vægtning af antal familier i hver celle beregnes ud fra de 3 nedenstående kriterier.

Familier skal bo i boligtyperne: Etagebolig, rækkehus, kædehus eller dobbelthus

Familier skal eje mindst 1 bil

Familier skal have en indkomst der ligger i de 4 øverste deciler beregnet ud fra landsniveau, dvs. familierne skal være blandt de 40% af alle familier i landet med den højeste indkomst.

DATAGRUNDLAG:

CPR register
Oplysning om familier og deres bopæl

Se beskrivelse af register:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/cpr-oplysninger

Digital motorregister
Oplysning om familiers bilejerskab.

Se beskrivelse af register:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/bilregister-dmr

Der begrænses til personbiler via variablen TYPE. Se beskrivelse af TYPE her:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/bilregister-dmr/datasaet-tilstatistikproduktion/type

Indkomstregister
Oplysning om familiers årlige indkomst.

Se beskrivelse af register:

https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/familieindkomst

Der anvendes indkomsttypen ækvivaleret disponible indkomst (FAMAEKVIVADISP_13), der tager højde for størrelsen af familien. Se beskrivelse af FAMAEKVIVADISP_13:

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/familieindkomst/famaekvivadisp

Bygnings- og boligregister (BBR)
Oplysninger om boligtype.
Se beskrivelse af register:

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/bolig—ejendoms-databasen–bed

Se beskrivelse af variablen ENHEDSANVENDELSE, der er anvendt til afgrænsning af boligtype:

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Times/bolig—ejendoms-databasen–bed-/enhedsanvendelse

REFERENCETIDER

  • CPR register: 1/1-2022
  • Digital motorregister: 1/1-2022
  • Indkomstregister: 1/1-2021
  • Bygnings- og boligregister (BBR): 1/1-2022Bemærk at der anvendes indkomstregistret opgjort pr 1/1-2021 (for indkomståret 2020), mens de øvrige registre er opgjort pr 1/1-2022.
    Indkomstregistret opgjort pr 1/1-2022 (for indkomståret 2021) planlægges
    offentliggjort i september 2022.