OM DE DANSKE BILIMPORTØRER

Foreningen De Danske Bilimportører er brancheorganisationen for bilimportører i Danmark. Vores primære opgave er at varetage vores medlemmers interesser samt at facilitere intelligente løsninger for deres aktiviteter på det danske marked.

Læs mere

BEREGN REGISTRERINGSAFGIFT

Beregn registreringsafgiften på nye køretøjer ud fra køretøjets pris før moms.

Nyregistreringer
Nyregistrerede køretøjer i perioden .
 
 

Seneste nyt

Det samlede bilsalg i juli 2019

05. august 2019 Salget af varebiler, lastbiler og busser i juli måned er på niveau med sidste år, og det samme gør sig gældende for det samlede salg fra år til dato. I juli er der er kommet 1.858 varebiler, 193 lastbiler og 11 busser ud på de danske veje.

Bilsalget i juli 2019

01. august 2019 Personbilsalget ligger fuldt ud på niveau med sidste år. I juli har 16.713 nye personbiler fået nummerplade på, og det resulterer i, at vi i de første syv måneder af 2019 når et samlet salg på 138.954 personbiler.

Det samlede bilsalg juni 2019

08. juli 2019 Der er i årets første halvår kommet 122.239 personbiler, 17.207 varebiler, 3.028 lastbiler og 344 busser ud på de danske veje.

Bilsalget i juni samt 1. halvår 2019

01. juli 2019 Den første halvdel af året er forløbet fuldt ud på niveau med sidste år, endda en smule bedre.
Denne pressemeddelelse er komplet og erstatter således den tidligere foreløbige version fra mandag den 1. juli. Der er ikke ændringer af betydning i hovedtallene, men en del flere oplysninger.

Det samlede bilsalg i maj 2019

03. juni 2019 Efter årets første fem måneder ligger det samlede bilsalg således fortsat over sidste års niveau. Der er blevet indregistreret 101.535 nye biler i år, hvilket er en stigning på 3,4 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor der blev solgt 98.208 biler. Overordnet set er markedet således stabilt, uagtet at der har været betydelige udsving de seneste måneder – både op og ned. Vi forventer stadig, at der ved årets udgang er opnået et bilsalg der har samme størrelsesorden som året forinden.