Med 1.046 nye lastbiler og 6.941 nye varebiler i 3. kvartal oplevede lastbilerne en markant fremgang, imens varebilerne gik tilbage. 

Lastbilsalget fortsætter sit momentum med 406 lastbiler i september måned, hvilket svarer til en stigning på 11,5 procent ift. sidste års niveau i samme måned. Med septembers afslutning er der indregistreret 3.350 nye lastbiler indtil videre i 2021. Det er 19,5 procent flere end i de første tre kvartaler af 2020. Isoleret set blev der indregistreret 26,6 procent flere lastbiler i det forgangne kvartal end i 3. kvartal 2020.

Varebilsalget er omvendt inde i en mere træg periode. I september blev der indregistreret 2.502 nye varebiler, hvilket er 15,8 procent færre end i samme måned sidste år – for hele 3. kvartal lyder tilbagegangen på 9,7 procent. I det store billede er der dog stadig fremgang til varebilerne. År-til-dato er varebilsalget steget med 11,2 procent ift. sidste år.

Busserne har som forventet et godt 2021. Til trods for at bussalget kun bød på tre nye busser i september, gik bussalget 26,4 procent frem over hele 3. kvartal. De seneste tre måneder er der således blevet nyregistreret 134 nye busser, imens der foreløbigt er nyregistreret 429 busser over årets første ni måneder.

Yderligere oplysninger 

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag: 
  Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 20 32 13 70 eller chg@bilimp.dk 

Pressefoto 

Klik her 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.Analyse af det samlede bilsalg
 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i september 2021 finder du her.

Sløv september for varebilerne

Med 2.502 nye varebiler lægger september måned sig under samme måned sidste år med en nedgang på 15,8 procent. I september sidste år blev der således indregistreret 2.970 nye varebiler. Samtidig endte 3. kvartal 2021 9,7 procent lavere end 3. kvartal sidste år. 

Med afslutningen på 3. kvartal er der i alt indregistreret 24.096 nye varebiler i 2021, hvilket er en stigning på 11,2 procent sammenlignet med samme periode i 2020, hvor det blev til 21.670 nye varebiler. 

I 3. kvartal øgede de mellemtunge varebiler (2.501-3.490 kg) deres andel af markedet med 4,9 procentpoint ift. 3. kvartal sidste år. Den mellemtunge vægtklasse satte sig dermed på godt over halvdelen af de nyregistrerede varebiler i det forgangne kvartal.

De mellemtunge varebilers fremgang skete på bekostning af de letteste varebiler (op til 2.500 kg), hvis markedsandel faldt med hele 6,4 procentpoint. I absolutte tal svarer nedgangen til 672 færre nye, lette varebiler i 3. kvartal 2021 ift. 3. kvartal 2020.

Fortsat fremgang i lastbilsalget

Med 406 nye lastbiler på de danske veje i september måned oplevede lastbilsalget en stigning på 11,5 procent ift. september sidste år, hvor der blev indregistreret 267 lastbiler. Kigger vi på hele 3. kvartal er stigningen mere markant. 26,6 procent flere lastbiler fik plader på i 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal 2020. 

Med positive lastbilsalg måned efter måned siden februar er der nyregistreret 19,5 procent flere lastbiler år-til-dato sammenlignet med samme periode af 2020. I løbet af årets første ni måneder er der således nyregistreret 3.350 lastbiler imod sidste års 2.804 lastbiler. Der er stadig et stykke op til 2019, hvor der blev indregistreret 3.934 nye lastbiler fra januar til september. 

Sædvanligvis var det de tunge lastbiler (over 24 ton), der udgjorde den største andel af lastbilsalget. 70,2 procent af de nyregistrerede lastbiler i 3. kvartal 2021 tilhørte den tungeste vægtklasse. Vægtklassen oplevede en stigning på 3,9 procentpoint sammenlignet med 3. kvartal i fjor.  Den letteste klasse (op til 16 ton) vækstede også ift. sidste år. Dog mere beskedent med 1,1 procentpoint. Det betyder samtidig, at de mellemstore lastbiler (mellem 16-24 ton) mistede en andel af markedet svarende til 4,8 procentpoint.  

Godt 3. kvartal for busserne

Til trods for at bussalget kun bød på tre nye busser i september, gik bussalget 26,4 procent frem over hele 3. kvartal. De seneste tre måneder er der således blevet nyregistreret 134 nye busser. 

I alt er der blevet indregistreret 429 nye busser siden 1. januar, hvilket er en flot stigning på hele 68,2 procent, når man sammenligner tallene med de første ni måneder af 2020.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af, at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, ser vi som forventet et flot bussalg i 2021.


Oversigt 

Vedhæftet finder du; 

 • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for september 2021 
 • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (jan-sep 2021)

Kilde 

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk   

Kildeangivelse 

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører
Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger 

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag: 
  Seniorkonsulent Caroline Høegh-Guldberg, tlf. +45 20 32 13 70 eller chg@bilimp.dk 

Følg os på: