Efter 11 sammenhængende måneder med vækst i lastbilsalget, er lastbilsalget vokset med 17,9 procent i forhold til 2020. Varebilsalget er også vokset med 1,5 procent i forhold til sidste år. Bussalget har haft den største procentvise stigning på 134,2 procent i forhold til 2020.

I december 2021 blev der registreret hele 332 nye lastbiler, mens der i samme måned sidste år kom 238 nye lastbiler ud på vejene. Dermed øger resultatet for 2021 distancen til resultatet for 2020. I 2021 er der blevet indregistreret 4.391 nye lastbiler, hvilket er 667 flere end sidste års tal på 3.724.

Adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, siger om lastbilsalget:

”Årets resultat for lastbiler har været tilfredstillende, når vi tager corona-pandemien og manglen på mikrochips og andre komponenter i betragtning. Året har budt på 17,9 procent flere lastbiler, specielt manglen på mikrochips har været medvirkende til, at tallet ikke er endnu højere. Vi håber, at det vil reflektere sig i tallene for 2022.”

Varebilsalget er faldet med 20 procent i december 2021. Dette fald skyldes, at der sidste år var en ændring i afgifterne på visse varebiler som resulterede i et usædvanligt højt varebilsalg på 3658 stk. i december 2020. Efter nogle gode måneder for varebilsalget i perioden februar – juli, faldt varebilsalget i månederne august – december, for så slutteligt at vækste med 1,5 procent.

”Årets samlede salgsresultat, der viser en vækst på 1,5 procent for varebilerne er positivt. Efterspørgslen er rent faktisk endnu højere end tallene for nyregistreringer kan vise, men i lyset af flaskehalsproblemet som er opstået med Corona og den globale mangel på mikrochips, må vi se os tilfredse med en stigning, selvom den er beskeden.” siger Mads Rørvig.

Bussalget er i 2021 mere end dobbelt så højt som i 2020 og tallene for 2019. Derved ligger årets resultat for busserne endnu højere end niveauet før corona-pandemien.

Detaljeret analyse

Se nedenfor.

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens indhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører, Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i december og for året 2021 finder du her.

Mindre stigning i varebilsalget

Varebilsalget er faldet med 20 procent i december 2021. Dette fald skyldes, at der sidste år var en ændring i afgifterne på visse varebiler som resulterede i et usædvanligt højt varebilsalg på 3658 stk. i december 2020. Efter nogle gode måneder for varebilsalget i perioden februar – juli, faldt varebilsalget i månederne august – december. Det samlede salg for 2021 vækstede dog med 1,5 procent.

I december 2021 blev der nyregistreret færre varebiler, dette skyldes en lovændring i afgifterne, som gjorde at varebilsalget i december 2020 blev usædvanligt højt.

Over hele året har der været nogle mindre forskydninger i varebilsalgets vægtklasser. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg), får en tilbagegang på 5,6 procentpoint for året. Dette tab i markedsandel bliver samlet op af den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) og den tunge vægtklasse(over 3.490 kg) som vækster henholdsvis 2,6 og 3,0 procentpoint. I absolutte tal gik begge disse vægtklasser også frem, mens den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) fik en nedgang i absolutte tal.

Et usædvanligt højt varebilsalg i december 2020 betyder, at varebilsalget for december 2021 i absolutte tal går tilbage. Til gengæld vækster den tunge vægtklasse(over 3.490 kg) som den eneste i absolutte tal og derved øger sin markedsandel med 7,5  procentpoint. Den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) falder i absolutte tal, men vinder markedsandele og stiger med 1,6 procentpoint. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) falder også i absolutte tal med 9 procentpoint.

Fremgang til lastbilsalget

Efter afslutningen på december kan vi konkludere, at lastbilsalget for 2021 er betydeligt højere end i 2020. I 2021 blev der nyregistreret 4.391 lastbiler, mens der i 2020 blev nyregistreret 3.724 lastbiler. Året 2021 har altså budt på en 17,9 procent stigning i forhold til året før.

I december 2021 blev der nyregistreret 332 lastbiler, mens der i samme måned sidste år blev nyregistreret 238 lastbiler og derved slutter året positivt for lastbilsalget med 11 måneders sammenhængende positivt lastbilsalg.

Over hele året har der været meget små forskydninger i vægtklassernes markedsandel. I absolutte tal har alle vægtklasser fået en stigning. Markedsandelen for de lettere lastbiler (op til 16 ton) er faldet med 0,6 procentpoint og de tunge lastbiler (over 24 ton) er faldet med 0,1 procentpoint. Dermed er de mellemtunge lastbiler (16.001-24 ton) steget med 0,7 procentpoint.

Udvikling for førnævnte vægtklasse, de mellemtunge lastbiler (16001-24 ton) er endnu mere positiv i december 2021. Vægtklassen stiger med 14,7 procentpoint i december 2021. Til gengæld falder markedsandelen for de lettere lastbiler (op til 16 ton) og de tunge lastbiler (over 24 ton) med henholdsvis 4,1 procentpoint og 10,7 procentpoint.

Antallet af busser fordoblet i 2021

Der er kommet mere end dobbelt så mange nye busser ud på vejene i 2021. I 2020 blev der nyregistreret 278 busser, mens tallet i 2021 endte på 651 busser, hvilket er en procentvis stigning på 134,2 procent.

Årets sidste måned bød på 95 nyregistreringer mens december 2020 bød på blot 9 nye busser, hvilket svarer til en procentvis stigning på 955,6 procent.

Bussalgets udvikling skal, som altid, tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af, at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, ser vi som forventet et flot bussalg i 2021.


Oversigt

Vedhæftet finder du;

  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for december 2021
  • Oversigt over det samlede salg af varebiler og lastbiler for 2021

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Kildeangivelse

Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra bilstatistik.dk

Kildeangivelse

Gengivelse af tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk