Registreringerne af både lastbiler, varebiler og busser er faldet i juni 2022 sammenlignet med juni 2021. Hvor leveringerne af varebiler er faldet med 25,6 procent, har der været et mindre fald i antallet af lastbiler på 2,2 procent. Til gengæld er en stigende andel af den tunge transport grøn. Andelen af elvarebiler i de samlede nyregistreringer er næsten fordoblet i første halvår af 2022 sammenlignet med 2021, mens andelen af ellastbiler nu er begyndt at ses om end fortsat beskedent.

Juni 2022 har budt på 2.319 nyregistrerede varebiler, hvilket er 25,6 procent færre end i juni 2021. Med undtagelse af januar måned har antallet i alle måneder af 2022 været lavere end i 2021. Dog begynder de grønne varebiler at spire frem, hvilket er positivt. Der er kommet 735 elvarebiler ud på de danske veje i første halvår, hvilket svarer til lige over 5 procent af nyregistreringerne. Selvom det stadig er små tal, er det alligevel en stigning fra første halvår 2021, hvor antallet var 477, hvilket svarede til 2,8 procent af leveringerne.

Stigningen i andelen af grøn, tung transport er et afgørende aspekt af den grønne omstilling, så derfor er det enormt positivt at se udviklingen i andelen af både elvare- og lastbiler” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Også på lastbilsfronten ses en stigende andel af elektrificerede biler. Der blev registreret 42 ellastbiler i de første 6 måneder af 2022 mod 12 i 2021. Det betyder, at andelen af ellastbiler af de samlede registreringer er steget fra 0,6 til 1,7 procent. I modsætning til varebilerne har der generelt været fart på leveringen af lastbiler i 2022. Den første halvdel af 2022 har medført 2.473 nye lastbiler, hvilket er en stigning på 31,1 procent i forhold til 2021. I juni 2022 ses dog et lille fald på 2,2 procent sammenlignet med juni 2021.

Leveringen af lastbiler har været positiv i 2022 og her følger også en udvikling af grøn teknologi. Her er det essentielt, at udviklingen imødekommes af politisk handling, så den kan fortsætte i højt tempo” siger Mads Rørvig.

De Danske Bilimportører har udarbejdet seks konkrete initiativer til grøn omstilling af den tunge transport, som kan læses her.


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i juni finder du her.

Andelen af elvarebiler næsten fordoblet i første halvår

Med 2.319 nye varebiler i juni 2022 fortsætter tendensen med fald i nyregistreringerne. I juni 2021 kom 3.117 nye varebiler på vejene, hvilket betyder, at faldet svarer til 25,6 procent. Det bidrager yderligere til det samlede fald i leveringerne af varebiler i 2022 på 16,4 procent. I første halvår af 2021 blev der registreret 17.155 nye varebiler, mens antallet har været 14.350 i 2022. Andelen af elvarebiler af nyregistreringerne er til gengæld steget fra 2,8 til 5,1 procent, hvilket gavner den grønne omstilling.

Der har også været stor variation mellem vægtklasserne. Der har været en stigning i de tunge varebiler (over 3491 kg), som har øget deres markedsandel fra 20,3 til 29 procent. Både de lette varebiler (under 2500 kg) og de mellemtunge varebiler (2.501-3.490 kg) har haft en mindre andel af markedet end sidste år med fald på henholdsvis 4,4 og 4,3 procent.

Et lille fald i salget af lastbiler

Med 409 nye lastbiler i juni 2022, ses et lille fald på 2,2 procent sammenlignet med juni 2021, hvor der blev registreret 418 lastbiler. Det er et meget lille fald på 9 lastbiler, så det rykker ikke ret meget ved den samlede tendens der er set i 2022. Det resulterer i, at der har været en stigning på 31,1 procent i første halvår af 2022, sammenlignet med 2021, svarende til 587 flere lastbiler. Fra januar til juni 2021 blev der leveret 1.886 lastbiler, mens antallet var 2.473 i 2022. Blandt lastbilerne ses også flere elektrificerede biler. Der er registreret 42 ellastbiler i første halvår af 2022, mens antallet var 12 i 2021. Det betyder, at andelen af grønne lastbiler af nyregistreringerne er steget fra 0,6 til 1,7 procent.

Der ses ikke den store variation mellem vægtklasserne for lastbiler. Markedsandelen for de tunge lastbiler (over 24.000 ton) er steget fra 67,9 til 69,4. Det er dermed også den ultimativt største kategori. Stigningen er sket på bekostning af de lette lastbiler (op til 16 ton), som er faldet med 1 procent, og de mellemtunge lastbiler (16-24 ton), som er faldet med 0,5 procent.

Elektrificeringen, der er betydelig blandt personbilerne, vil i de kommende år også ske inden for den tunge transport. Lastbiler, der kan sammenlignes med et produktionsapparat, er dog umiddelbart mere komplicerede at elektrificere, idet nyttelast og køretid er helt afgørende.

Industrien har endnu ikke løsningen på alle transporter, og vi vil komme til at se flere forskellige teknologier taget i brug. Herunder direkte elektrificering i form af batteridrevne lastbiler og indirekte i form af brintlastbiler, der drives af grøn brint – brint som er fremstillet med el som grundlæggende energikilde samt forventeligt lastbiler som drives af biogas og/eller syntetiske brændstoffer fra PtX processer (hvori elektricitet typisk er den primære energikilde).

Færre busser i juni 2022

Registreringerne af busser er faldet med 21 procent i juni 2022 sammenlignet med juni 2021. Hvor juni 2021 bød på 106 nye busser, har antallet været 83 i 2022. Overordnet er der dog sket en stigning i leveringen af busser, fra 236 i første halvår af 2021 til 293 i første halvår af 2022, hvilket svarer til 24,2 procent.

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk