Lastbilssalget har været flyvende i løbet af 2022, og oktober er ingen undtagelse. Med 467 nyregistrerede lastbiler er salget steget med 28,3 procent sammenlignet med oktober 2021. Til gengæld tager varebilssalget endnu et dyk.

Oktober har budt på 467 nye lastbiler, hvilket er 103 flere end samme måned sidste år. Oktober bliver dermed den måned i 2022 med den største absolutte stigning indtil videre. Det bidrager til den overordnede stigning i 2022, som år til dato er på 9 procent. Det betyder også, at der nu er registreret mere end 4.000 nye lastbiler i 2022. Af disse er 1,7 procent ellastbiler, en andel der er blevet tredoblet siden sidste år.

”Lastbilssalget bliver ved med at overraske positivt måned for måned, hvilket stadig er et resultat af de fyldte ordrebøger fra 2021 samt den fortsatte efterspørgsel. Der er fart på udviklingen af grønne teknologier til den tunge transport, hvilket betyder, at vi begynder at se flere ellastbiler på de danske veje,” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører. 

Varebilsalget i oktober 2022 er 15,7 procent lavere end i oktober 2021, med kun 1.864 nyregistreringer. Det passer til den tendens, som har præget hele 2022, hvor salget år til dato er faldet 13,2 procent, fra 26.304 i 2021 til 22.835 i 2022.  Til gengæld er der også blandt varebilerne sket en stigning i andelen af opladelige biler, fra 3,5 procent mellem januar og oktober 2021, til 6 procent i 2022.

Varebilssalget har i 2022 været underlagt de samme udfordringer som personbiler, og selvom der har været nogle bedre måneder, er vi ikke helt tilbage til normale leveringstider endnu. Det er dog værd at bemærke, at der er fuld gang i den grønne omstilling af hele den tunge transport,” siger Mads Rørvig. 


Analyse af det samlede bilsalg 

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i oktober finder du her.

 

Lavere varebilsalg 

Der blev nyregistreret 1.864 nye varebiler i oktober 2022, hvilket er 346 færre end i oktober 2021, hvor antallet var 2.210. Det svarer til et fald på 15,7 procent. Varebilssalget har, ligesom personbilsalget, været ramt af leveringsudfordringer gennem hele 2022, hvilket blandt andet forsyningskrisen og inflationen har været årsag til. Det betyder også, at varebilsalget år til dato er 13,2 procent lavere, end i de første 10 måneder af 2021, svarende til 3.469 varebiler.   

 

Der er sket en udvikling i drivmiddelfordelingen for varebiler. I de første 10 måneder af 2022 har andelen af nyregistrerede elvarebiler været 6 procent, sammenlignet med 3,5 procent i samme periode sidste år. I absolutte tal betyder det, at der er kommet 1.410 nye elvarebiler på de danske veje i 2022, hvilket også vil sige at varebilernes andel af fossile biler er faldet, til fordel for de opladelige.

Der har været små forskydninger i vægtklassernes markedsandele i oktober. Den mellemtunge vægtklasse (2.501-3.490 kg) har haft en markedsandel på 48 pct. og er dermed faldet med 5,8 procentpoint sammenlignet med oktober 2021. Til gengæld er den letteste vægtklasse (op til 2.500 kg) vokset med 3,7 procentpoint, så den nu udgør på 29 procent af markedet, med sine 541 nyregistreringer. Den tungeste vægtklasse (over 3.491 kg) er også vokset en smule, med 2,1 procentpoint, hvilket betyder, at den nu udgør 23 procent af markedet for varebiler. 

 

Fremgang til lastbilsalget igen 

Lastbilsalget er endnu engang steget, fra 364 nyregistreringer i oktober 2021 til 467 nyregistreringer i 2022. Det er en absolut stigning på 103, svarende til en procentuel stigning på 28,3 procent. Den positive udvikling bidrager yderligere til den overordnede stigning i 2022, som år til dato er 9 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det betyder også, at der nu har været mere end 4.000 nyregistrerede lastbiler i 2022.  

 

Også hos lastbilerne er andelen af grønne biler steget i 2022. Hvor andelen af nyregistrerede lastbiler på el var 0,5 procent mellem januar og oktober 2021, er den steget til 1,7 procent år til dato 2022, hvilket betyder, at den er mere end tredoblet.

Der har været store forskydninger i vægtklassernes markedsandele hos lastbilerne. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) er vækstet med hele 10,8 procentpoint, hvilket betyder, at den ny udgør 31,9 procent af markedet. Til gengæld har der været et fald i både den letteste vægtklasse (op til 16 ton) og den tungeste vægtklasse (over 24 ton) på henholdsvis 6,1 og 4,7 procentpoint. De letteste lastbiler har dermed kun udgjort 4,9 procent af markedet, mens den tungeste vægtklasse fortsat sidder på den største markedsandel på 63,2 procent.  

 

Endnu flere busser på de danske veje 

I oktober 2022 er der kommer 32 nye busser på vejene, hvilket svarer til en stigning på 60 procent sammenlignet med oktober 2021. Generelt har der været stigninger i bussalget i langt de fleste måneder af 2022, hvilket betyder at bussalget år til dato er 13,7 procent højere end samme periode sidste år.  

Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk